KAMUDA YÖNETİŞİM VE STK’LAR: STK VE ÖZEL SEKTÖR İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇEREN BİR ÇALIŞMA

Bu rapor; 2011 yılında, o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı’nda stajyer olarak çalışan Hatice Yıldırım ve Gülben Durmaz’ın yoğun ve disiplinli çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı; kamu-STK ilişkisinde gelinen noktada, “Kamuda Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları” […]

Continue reading