5 Yıllık Schengen Vizesi (Çok Girişli)

Bu yazı uzun dönem vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır. Değerli takipçilerimiz bugün bir üyemiz çok girişli 5 yıllık Schengen Vizesi almıştır. Dernek olarak vizenin tamamen kaldırılmasının yanındayız ve bu konudaki kampanyamız devam […]

Continue reading

KAMUDA YÖNETİŞİM VE STK’LAR: STK VE ÖZEL SEKTÖR İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇEREN BİR ÇALIŞMA

Bu rapor; 2011 yılında, o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı’nda stajyer olarak çalışan Hatice Yıldırım ve Gülben Durmaz’ın yoğun ve disiplinli çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı; kamu-STK ilişkisinde gelinen noktada, “Kamuda Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları” […]

Continue reading

Erasmus+ Gençlik Programı’nda Hedef ve Öncelikler

Merhaba, 2007-2013 yılları arasında uygulanan AB Gençlik Programı’nın yıllık olarak yayınlanan Gençlik Programı Klavuzları’nda detaylıca açıklanmış olan hedef ve öncelikler bölümünün Erasmus+ klavuzlarında yer almadığı hepimizin dikkatini çekmiştir. Esasen klavuzun giriş bölümünde Avrupa Komisyonu’nun stratejisinden […]

Continue reading