Kırsaldaki Gençlerin İnsan Hakları Eğitimi Projesi Kapanış Notu

Erasmus+ kapsamında merkezi projeler başlığında yer alan KA2- Capacity Bilding in the Field of Youth türündeki Human Rights Education for Rural Youth projesi, Arnavutluk’taki Youth for Social Changes kuruluşu tarafından, sivil toplum kuruluşlarının kırsaldaki insan hakları eğitimi alanına ilişkin kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla Rönesans Enstitüsü Derneği’nin katkılarıyla geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Proje; eğitim kursu, kapasite geliştirme ve seminer olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar çerçevesinde proje ilerlemiş ve tamamlanmıştır.

Proje, katılımcıların becerilerini geliştirmek için yapılan eğitim kursuyla 10-21 Mart 2016 tarihlerinde, Pogradec’te (Arnavutluk) 10 ülkeden 36 gençlik çalışanın katılımı ile başlamıştır. Bu eğitim kursu boyunca; öncelikle takım olarak çalışmayı sağlayacak oturumlar yapılmıştır. Daha sonra ise projenin kapasite geliştirme (2. bölüm) kısmında kullanılması beklenen “action research (eylem araştırması)” araştırma yöntemi ve projenin odak konusu olan “kırsalda yaşayan gençler” ve “insan hakları” kavramına ilişkin bilgi veren oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Projenin ikinci aşaması olan kapasite geliştirme kısmında ise katılımcı ülkeler eylem araştırması yöntemi ile seçtikleri konu üzerine araştırma yapmıştır. Örneğin; Sırbıstan: LGBTİ hakları; Çek Cumhuriyeti: Dini Ayrımcılık; Yunanistan: Mülteci Krizi  gibi farklı konularda da çalışmalar yapılmıştır.

Projenin Türkiye ortağı olan Rönesans Enstitüsü Derneği ise, Türkiye’de Kırsalda Yaşayan Gençlerin Demokrasi Eğitimi konusunda araştırma yürüttü. Bu kapsamda Ankara’nın Kazan ilçesinde Nisan-Temmuz 2016 tarihleri arasında 100 genç öğrenci ile anket çalışması yapıldı. Anket çalışmalarından alınan sonuçlara göre kırsaldaki gençlerin en zayıf olduğu alanlar tespit edildi. Bu alanların ve gençlerin bu konudaki görüşlerinin, daha derinlemesine incelenebilmesi için görüşme soruları oluşturularak odak grup görüşmeleri planlandı. Odak grup görüşmeleri, 4’er kişiden oluşan iki grup ile 17-30 yaş arasında 4 erkek ve 4 kadının katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara yarı yapılandırılmış olarak sorular soruldu ve tüm görüşmeler katılımcıların da onayı ile kayıt altına alındı.

Projenin üçüncü ve son aşaması olan seminer aşamasında ise katılımcı ülkelerden gelen gençlik çalışanları, yaptıkları çalışmaları, deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve araştırma sonunda kazandıkları değişimleri paylaştılar. Seminerde, kapasite geliştirme kısmında yapılan faaliyetlerin içeriğine ve yöntemine ilişkin detaylı bilgiler de verildi. Seminer etkinliğinde katılımcılar da çeşitli sunumlarla farklı eğitim yolları geliştirdiler. Örneğin: Polonya ekibi Ukrayna Krizine ilişkin simülasyon yaptı. Türkiye ekibi, kapasite geliştirme aşamasında yapılan eylem araştırması yöntemlerini ve araştırma araçlarını ve sonuçlarını sundu.  Alanında uzman eğitmenlerden yaratıcı yazarlık üzerine bir sunum gerçekleştirirken, diğer eğitmen ise sosyal medya araçlarına ilişkin bir oyunlaştırma uygulaması yaptı.

Posted in Human Rights Education for Rural Youth.

Leave a Reply