Aktif Kaliteli Yaşam ve Wellness

Her birey içinde bulunduğu dünyada bir yaşam sürdürmektedir. Ama bu yaşam ne derecede verimlidir ya da bireyi ne derecede memnun etmektedir? Burada ‘aktif kaliteli yaşam’ ve ‘wellness’ kavramları devreye girer. Peki ne anlama gelmektedir acaba bu kavramlar?

“Aktif kaliteli yaşam” kavramı çok çeşitli bilgileri içermekle birlikte her birey için farklı bir anlam ifade edebilir. Genel bir ifadeyle açıklayacak olursam hem fiziksel hem de zihinsel anlamda sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşamı belirtir. Bu kavram içerisinde pek çok bileşeni barındırır. Benim için ifade ettiği anlamda bahsedeceğim bileşenler; sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir beyin, düzenli ve disiplinli bir yaşam, sağlıklı sosyal ilişkiler ile birlikte ihtiyaçlar hiyerarşisindeki son aşama olan kendini gerçekleştirme yolunda adım adım ilerlemeyi içermektedir. Bu bileşenler de kendi içerisinde pek çok faaliyeti içermektedir.

Bahsetmek istediğim bir diğer kavram da “wellness” kavramı idi. Wellness, genel bir tanımla insanın iyi olma hali olarak açıklanabilir. Bu iyi olma durumu tek bir yönden değil hem fiziksel hem duygusal-sosyal hem de bilişsel-ruhsal olarak her alanda iyi olmayı içermektedir. Bu kavram kişiyi ve hayatı bir bütün olarak ele alır ve kişinin içinde bulunmuş olduğu her alanda iyi olması gerektiğini söyler. Her yönden sağlıklı olmayla birlikte yaşam kalitesini artırmayı ve geliştirmeyi de içermektedir. Wellness kavramı da kendi içerisinde farklı bileşenlerden oluşmaktadır.

Ben bu iki kavramın birlikte uygulanması gerektiği taraftarıyım. Çünkü sadece aktif kaliteli bir yaşam bireyin içinde bulunduğu dünyada iyi olduğunun bir göstergesi olarak yeterli gelmeyebilir veya bireyi tatmin etmeyebilir. Ama bu durum wellness kavramı ile birlikte uygulanırsa hem bireyin yaşamında kendini iyi hissetmesi hem de aktif kaliteli bir yaşam sürdürmesi imkanını verebilir. Bunu gerçekleştirmek ise kavramların içinde barındırdığı bileşenler üzerinde çalışarak mümkün olur. İki kavramda da bu bileşenlerin birbirleriyle ilişki içerisinde olması ve her birinin dengeli bir durumda olması gerekmektedir. Bu bahsettiğim bileşenleri oluşturmaya çalışmak çok kolay bir şey değildir ve bazen bireyin elinde olmayan nedenlerle dahi herhangi birisi hemen bozulabilir. Ama benim fikrime göre bu süreçte önemli olan bu bozulmalara odaklanmak yerine süreç içerisindeki devamlılığı korumaktır. Çünkü hayatta sürekli engeller çıkar ve bireyi sekteye uğratır ama engellere odaklanmak yerine yapılan, yapmak istenen durumlara odaklanılırsa eninde sonunda bir çözüm yolu bulunabilir.

Aktif kaliteli yaşam ve wellness kavramları bireylerin yaşam kalitesini artırmak, dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsetmek için birbirini destekleyen iki kavramdır. Aktif kaliteli yaşam, temelde fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması üzerinde çalışır. Wellness ise bütüncül bir yaklaşımla genel bir iyilik durumundan söz eder. Böylece bu iki kavram birbirini tamamlar ve bu yaklaşımları benimseyen bireyler tam bir iyilik, sağlık ve refah durumuna kavuşabilir.

Posted in Haberler.

Bir yanıt yazın