Misyonumuz & Vizyonumuz

Rönesans Enstitüsü, sürdürülebilir kalkınma adına eğitim ve yenilikçi projelerle toplumsal katma değer sağlamaya çalışan bireylerden oluşan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Üyelerimiz, toplumları ile daha yakın ilişkiler sayesinde hizmet sunumunda daha yenilikçi olabildikleri için, iyi kamu hizmetlerinin sunulması açısından sosyal girişimlerin ve gönüllü kuruluşların önemine inanmaktadır. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Rönesans Enstitüsü, kamu sektörünün sahip olduğu bürokratik sınırların ötesinde yüksek motivasyon performansı ile çalışmaktadır. Rönesans Enstitüsü, kamu kurumları, üniversiteler, şirketler, vakıflar, dernekler ve toplulukların yanı sıra yerel, bölgesel ve ulusal makamlar gibi çok çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde birçok ulusal ve ulusötesi proje/etkinlik/faaliyet yaratır ve yürütür. Farklı sektörlerden kuruluşlara ve bireylere kapasite geliştirme eğitimleri ve araçları sunarak, sürdürülebilir kalkınma için çok sektörlü bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca ekip üyelerimiz vatandaşlara yönelik destek sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üyeler, vatandaşların sesini duyurmak için harekete geçer ve onların potansiyellerini keşfetmeleri ve gerçekleştirmeleri için harekete geçmelerine izin verir.

Misyonumuz, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda kaliteli ve kapsayıcı gençlik hizmetleri sunmak ve gençlerin potansiyelini harekete geçirmek için sosyal katma değer yaratmaktır.

Vizyonumuz, ilke ve değerlerimizi benimseyen kişileri bünyesine katarak ve işbirliği yaparak, rehberlik ve liderlik sağlayan uluslararası gençlik çalışmaları yürüterek sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Tüzüğümüz: İndirmek için İndirmek için Tıklayın (güncel)

Önceki Tüzükler: 21/07/2013 – 21/12/2013