Hizmetler

A. Eğitimler

Proje Döngüsü Yönetimi, Girişimcilik ve İstihdam, Toplumsal Cinsiyet, Demokrasi ve Katılım, Sosyal İçerme, İnsan Hakları, Gönüllü Yönetimi, Fon Artışı.

B. Sosyal Projeler

Stereotipler, Kültür, Spor, Sanat, Cinsiyet, Demokrasi ve Katılım, Girişimcilik ve İstihdam Edilebilirlik, Sosyal İçerme.

C. Seminerler

D. Ortaklık Oluşturma Faaliyetleri

E. Stajlar

F. Avrupa Gönüllü Hizmeti

G. Araştırmalar

H. Danışmanlık