Vizesiz Gençlik Hareketliliği

TR-12-E632-2012-R3 numaralı 2012 yılında Ulusal Ajans tarafından desteklenen, Rönesans Enstitüsünü kuran üyeler tarafından gerçekleştirilen projedir. Bu proje sonrasında derneğimiz için “Vizesiz Avrupa” tüm projelerimizde vurguladığımız bir kampanyaya dönüşmüştür.  https://www.facebook.com/groups/novisa

Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz tüm projelerle savunuculuk faaliyeti olarak Avrupa’da Türk gençlerinin daha aktif olması için Vizesiz Avrupa girişimini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. AB ülkelerinin Türk vatandaşları için vize uygulamasının ayrımcılığa neden olduğunun vurgulanması ile Derneğimizde ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlıyoruz.

Gençlik programlarındaki çalışmalarımızda katılımcılarımızla birlikte vize zorunluluğu nedeniyle  gençlerin karşılaştıkları sorunları dile getirmeye devam edeceğiz. Böylece Türk katılımcıların diğer gençlere rol model olmasına Avrupa’dan gelen gençlerin de bizimle ortak anlayış oluşturmasına katkıda bulunmak istiyoruz.. Faaliyetlerimizde, karşılıklı anlayış oluşturmak için Vizesiz Avrupa Ağının bir parçası olarak bu konu vurgulanmaya devam edecektir.