Kurumlar için

1- Kapasite Geliştirme Faaliyetleri, örneğin:
 

– Sosyal Kampanya Yönetimi, Fon Toplama, Gönüllü Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi, Halkla İlişkiler Yönetimi, Bilgi-    İletişim Teknolojileri Yönetimi.

2- Sosyal Projeler:

Stereotipler, Kültür, Spor, Sanat, Cinsiyet, Demokrasi ve Katılım, Girişimcilik ve İstihdam Edilebilirlik, Sosyal İçerme.

3- Ortaklık Kurma Faaliyetleri
 

Tematik Ağ Oluşturma Etkinlikleri, Sektörler Arası İttifaklar

4-  Sosyal Araştırmalar

Nitel Araştırmalar, Niceliksel Araştırmalar

5- Danışmanlık

Bir yanıt yazın