Gençlik Hareketinde Vizeye Hayır Projesi

Gençlik Hareketinde Vizeye Hayır projesi 2011 yılında gençlik grubu olarak başladığımız TR-12-404-2011-R2 numaralı projedir.  Bu proje aynı zamanda takımın güçlenmesini sağlaması nedeniyle Rönesans Enstitüsü Derneği’nin kurulmasında önemli bir yere sahiptir. Gençlerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile AB gençleri ve sivil toplum kuruluşları ile aynı program haklarına sahip olmalarına rağmen vize engeli nedeniyle projelerden ve projeler için ortaklık kurma imkânlarından faydalanamamaktadırlar. Bu durum AB ülkeleri gençleri ve  gençlerimiz arasında ayrımcılığa neden olmaktadır. Hedefimiz, vize gereksiniminin Gençlik Programından faydalanmak isteyen Türk gençlerinin önüne ciddi bir engel olarak çıktığının anlatılması ve gerekli kararın çıkartılmasıyla Gençlik Programından faydalanacak  gençlere vize uygulamasının kaldırılmasıdır. Projemizde vize gereksiniminin, toplumlararası diyaloğun önünde engel olduğunun, AB ülkelerinin Türk vatandaşları için vize uygulamasının ayrımcılığa neden olduğunun ve vize sorununun daha çok kişi tarafından duyularak farkındalık yaratılması ve çözüme katkıda bulunulması gerektiği tartışılmıştır. AB ülkelerinin Türk vatandaşları için vize uygulamasının ayrımcılığa neden olduğunun vurgulanması ile projemizin ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağladığını düşünmekteyiz.