Let’s Talk About Us Projesi Katılımcı Çağrısı

Erasmus+ çatısı altında, uygulayıcı olarak Ana and Vlade Divac Foundation ve dört farklı ülkenin ortaklaştığı “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” projesinin alt projesi olarak gerçekleştirilecek olan Let’s Talk About Us projesinin katılımcı başvuruları başlamıştır.

Let’s Talk About Us projesi kapsamında, Türkiye’de doğmuş ve halen yaşamakta olan gençler ile Türkiye’de mülteci ve sığınmacı konumunda bulunan gençleri bir araya getirerek; önyargısız, kalıp yargısız konularının gençler tarafından belirleneceği tematik toplantılar yapıp gençlerin kendilerini geliştirmelerini sağlanmasıdır.

Son Başvuru Tarihi 20.09.2018’e kadar aşağıdaki formu doldurarak başvurunu yapabilirsin.

Sonuçlar 30.09.2018 tarihinde başarılı olmuş adaylara ulaşılarak paylaşılacaktır.

Sorularınız için info@ronesans.org.tr ile iletişim kurabilirsiniz.

Başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhcuU7T-pCLwtGNInK7-CNCjnflUX_8gAhaWHjELvm74jBcw/viewform?usp=sf_link

 

BİLGİ NOTU

RÖNESANS ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ KİMDİR?

Dernek temelde gençlerin ve kendileriyle doğrudan ya da dolaylı olarak kadın ve çocukların; toplumsal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve Demokratik hayata katılımlarının teşviki ile kent yaşamına aktif katılımın sağlanması, kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi, demokratik katılım ve kent demokratik yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlanması, çok ortaklı ve çok aktörlü̈ yönetim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar arasında yatay ilişkilerin güç kazanması, Demokrasi, vatandaşlık ve örgütlenme bilincinin oluşması, çevre duyarlılığının artırılması, Madde bağımlılığı, sosyal dışlanma ve ırkçılığın önlenmesi, Ülke ve dünya barışı, kültürlerarası diyalog, toplumsal kalkınma, girişimcilik, eğitim, gençliğin bedensel ve ruhsal sağlığı alanlarında yerel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyli gençlik politikalarına katkı sunulması, gençlik örgütlenmeleri arasında yakın işbirliği ve dayanışmanın bu düzeylerde gerçekleşmesi konularından yola çıkarak gençlik ve spor faaliyetlerini yapmayı amaçlar.

LET’S TALK ABOUT US PROJESİNİN KAPSAMI NEDİR?

Avrupa Birliği tarafınca fonlanan, uygulayıcı olarak Ana and Vlade Divac Foundation ve dört farklı ülkenin ortaklaştığı “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” projesi çatısı altında gerçekleştirilen Let’s Talk About Us projesinin amacı, Türkiye’de doğmuş ve halen yaşamakta olan gençler ile Türkiye’de mülteci ve sığınmacı konumunda bulunan gençleri bir araya getirerek; önyargısız, kalıp yargısız konularının gençler tarafından belirleneceği tematik toplantılar yapıp gençlerin kendilerini geliştirmelerini sağlanmasıdır.

Gençleri tematik toplantıların yansıra sosyal aktivitelerde bir araya getirerek, toplumsal kutuplaştırılmanın önüne geçilip, gençlerin birbirini daha iyi tanıması ve birbirleri ile dayanışması amaçlanmaktadır. Eylül 2018’de başlayacak olan proje bir yıl süre ile devam edip projenin sonunda karar alıcılar, STK temsilcileri ve gençlerle birlikte bir paydaş toplantısı yapılacaktır.

NASIL YAPILACAK?

Let’s Talk About Us projesi Eylül 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında sürecektir. Türkiyeli gençler ve mülteci/sığınmacı gençler, her ay tematik toplantılarda buluşacaklardır. Bu toplantılara, 10 Türkiyeli genç ve 10 Mülteci/sığınmacı genç katılacak olup, sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişi yapacaklar ve her toplantının sonunda bir sonraki toplantının konusunu seçecekler. Toplantılar diğer gençlerin katılımına açıktır. Bu toplantı, grup faaliyetlerine gençlerin aktif katılımını gerektirir. Toplantıyı kolaylaştırmak adına toplantıda bir moderatör ve bir raportör bulunacaktır. Ayrıca bu 20 genç ile düzenli aralıklarla sosyal aktiviteler yapılacaktır. Projenin sonunda yapılacak olan paydaş toplantısında da bir yılda elde edilen sonuçlar, sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılacak çeşitli kurumların temsilcilerine aktarılacaktır.

NE ZAMAN YAPILACAK?
Projemiz 27.09.2018- 30.09.2018 tarihlerinde 4 günlük bir eğitimle başlayacak olup her ayın ilk hafta sonu 20 genç bir araya gelerek 8 ay boyunca toplantılar yapacaktır. 1 yılın sonunda 3 günlük bir kapanış toplantısı olacak ve ardından karar alıcılar, belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapılarak proje çıktıları paylaşılacaktır. MÜCBİR SEBEPLER HARİCİNDE EĞİTİMLERE VE TOPLANTILARA KATILIM MECBURİDİR.

.
GENÇ KATILIMCILARI SEÇME KRİTERLERİ NELERDİR?

Yaş: Katılımcılar 18-30 yaş grubundan olacaktır.

Sorumluluklar: Katılımcılar, düşüncelerini ifade ederken grup faaliyetlerine katılımcı, meseleleri tartışırken ve fikir alışverişinde bulunurken başkalarının düşüncelerine saygılı, açık bir tutum sergilemekle yükümlüdürler. Ayrıca, katılımcılar, yapılacak toplantılara düzenli olarak katılmak ve grup faaliyetlerine katkıda bulunmak sorumluluğunu taşımalıdır.

Deneyim: Katılımcılar grup faaliyetlerine ve çalıştaylara önceden katılmış ve bu konuda istekli ve gayretli olmalıdır.
Dil Becerileri: Katılımcılar Türkçe ve İngilizce dillerinden birini akıcı düzeyde konuşmalıdır.
Seçim Süreci:
• Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olan adaylar arasında seçim yaparken adayın geçmiş deneyimleri ve motivasyonu esas alınır.
• Organizatörler, yaş, cinsiyet ve deneyimleri de içeren farklılıklar arasında denge kurmalıdırlar. Tüm gençlere eşit hak tanınır.

LOJİSTİK VE SONUÇLARA İLİŞKİN BİLGİ

Sonuçlar: Uygun adayların seçilmesinin ardından, Rönesans Enstitüsü Derneği sizinle irtibata geçecektir.

Seyahat, Konaklama ve Yemek: Ankara’da yapılacak toplantılarda, toplantı sürecinde kahve araları vb. ihtiyaçlar Rönesans Enstitüsü tarafından karşılanacaktır. Tüm genç katılımcılar için sosyal aktiviteler, kamp gibi etkinliklerin giderleri organizatör dernek tarafından karşılanacaktır. Tüm katılımcılar, sosyal aktivite ve diğer bütün süreçlerle ilgili desteği proje organizatörlerinden edinecektir.

Posted in Announcements.

Bir yanıt yazın