Nefrete Hayır Çalıştayı Katılımcı Çağrısı

Çağrı

Rönesans Enstitüsü, Avrupa Konseyi’nin “Nefret Söylemine Hayır” kampanyası kapsamında 25-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da 7 günlük bir çalıştay düzenleyecektir. İnternet üzerindeki her türlü nefret söylemine karşı bir sivil tolum hareketinin başlatılacağı çalıştaya özellikle gençlik kuruluşlarının, insan hakları alanında çalışan STK’ların, üniversitelerin ve benzer kampanya/hareketlerin temsilcilerinin katılımı beklenmektedir. Çalıştay kapsamında insan hakları eğitiminin yanı sıra katılımcıların işbirliği ile ulusal bir kampanyanın tasarlanması öngörülmektedir. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek masrafları, Avrupa Gençlik Vakfı desteğiyle Rönesans Enstitüsü tarafından karşılanacaktır. Son başvuru tarihi 5 Mayıs!

Aşağıda çalıştay ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Başvuru için: http://survey.renaissanceinstitute.eu/index.php/613524/lang-tr

Nefret Söylemine Hayır Hareketi (No Hate Speech Movement) kampanyası hakkında bilgi için http://www.nohatespeechmovement.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Neden böyle bir kampanya?

İnternet, çok büyük iletişim ve paylaşım olanakları sağlayarak insanları birbirine yakınlaştırırken ve bilgiye erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda paylaşılan nefret içerikleriyle de toplumdaki ayrışma ve kutuplaşmaları körükleyebilmekte, özellikle genç bireylerin çeşitli şekillerde ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilmektedir. Bu konuda toplumda duyarlılığın ve farkındalığın artırılması internetin, özellikle de sosyal medyanın bu zararlı etkisinin azalmasına yol açacaktır. Rönesans Enstitüsü olarak bizler, bunun ancak sivil toplum alanında etkili işbirliğiyle gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.
Bu nedenle Avrupa Konseyi tarafından halihazırda Avrupa çapında yürütülmekte olan “Nefret Söylemine Hayır” kampanyasının ülkemizde de canlandırılması, kampanyanın bizim koşullarımıza uyarlanması ve tabandan bir hareketin başlatılması faydalı olacaktır.
Bu proje ayrıca gençlik çalışanlarının, kuruluşlarının ve hareketlerinin bu alandaki potansiyelinin canlanmasına katkı sağlayarak ve işbirliği kapasitesini geliştirerek ülkemizde gençlik alanına da katkı sağlayacağı  için “gençlik çalışanlarının desteklenmesi” ve “gençlik çalışmalarının geliştirilmesi” yönündeki stratejik amaçlarımızı da destekler niteliktedir.
Bu kapsamda ilgili kişi ve kuruluşları bu ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Kampanyanın amaç ve hedefleri:

Bu projenin genel amacı, Nefret Söylemine Hayır Hareketi’nin dinamizmini Türkiye’ye taşımak, internet üzerindeki her türlü ayrımcı söyleme, nefret söylemine karşı bir gençlik kampanyası başlatmaktır. Bu kapsamda hedeflerimiz şunlardır:
– Gençlerden, gençlik çalışanlarından, STK temsilcilerinden ve genç aktivistlerden oluşan katılımcı grubuna insan hakları (özellikle internet üzerinde insan hakları) konusunda eğitim vermek;
– Online nefret söylemi meselesi ve toplum üzerindeki etkisi konusunda farkındalığı artırmak;
– Katılımcılara online nefret söylemiyle mücadele etmeye yönelik gerekli becerileri (online aktivizm) kazandırmak;
– Nefret Söylemine Hayır Hareketi’ni tanıtmak ve desteklemek;
– Online nefret söylemine karşı Avrupa düzeyinde yürütülmekte olan kampanyayı takip eden, işbirliğine dayalı bir ağ oluşturmak;
– Yerel ve ulusal bağlamda kampanyanın anlam ve önemini tartışmak ve daha sonraki aşamalarda odaklanılacak hususları belirlemek;
– Kampanyayı yerel/ulusal bağlamımıza uyarlamak;
– Ulusal kampanya için kullanılacak çıktılar (video, görsel, makale, slogan vs.) oluşturmak ve
– Çalıştay sonrasında ulusal bir kampanya komitesi oluşturmak.

Katılımcı profili:

Bir gençlik hareketinin başlatılacağı çalıştayımız 21 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Katılımcıların;
– 18-30 yaş arasında (istisnalar mümkündür),
– Sivil toplum alanında aktif (çalışan veya gönüllü olarak),
– Çalıştaya aktif katılım sağlayabilecek ve çalıştay sonrasında kampanyanın sürdürülmesi yönünde istek ve motivasyona sahip,
– Etnik köken, inanç, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, coğrafi bölgeye vs. dayalı her türlü ayrımcılığa karşı net bir duruşa sahip olması beklenmektedir.

Daha önce Nefret Söylemine Hayır Hareketi’nde yer almış, kampanya faaliyetlerine katılmış kişilere ve online aktivizm, online kampanya yönetimi konularında deneyimi olan kişilere öncelik verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama

Çalıştaya şehir dışından gelecek katılımcıların seyahat masrafları 120 TL’ye kadar karşılanabilecektir.

Tüm katılımcılara (Ankara’da ikamet edenler dahil) çalıştayın gerçekleştirileceği otelde konaklama ve yemek imkanları sağlanacaktır. Otele varış tarihi 24 Mayıs, ayrılış tarihi ise 1 Hazirandır.

Çalıştaya katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Sorularınız için info@renaissanceinstitute.eu adresine ulaşabilirsiniz.

Posted in No Hate Campaign and tagged , , , .

Bir yanıt yazın