Tool M&E Up! Projesi İçin Katılımcılar Aranıyor

21-28 Mayıs 2017/ 27 Ağustos- 2 Eylül 2017, Romania

Proje Özeti

Erasmus + kapsamında 7 ülkeden katılım sağlayacak partnerlerin ortak ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan Tool M&E Up! projesinde ülkemizi Rönesans Enstitüsü Derneği temsil edecektir. Gençler için öğrenme etkinliklerinin tasarlanması ve uygulanması süreçlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği projede, Erasmus +’ın gençlik alanındaki öncelikli başlıkları olan özellikle aktif vatandaşlık, kültürlerarası diyalog, sosyal içerme, dayanışma ve işgücü piyasasına uyum gibi konularda sürdürülebilir etkiye ulaşmak amaçlanmaktadır. Projenin odak noktası “etkinin izlenmesi ve değerlendirilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Programda 7 ülkeden gelecek olan 9 sivil toplum kuruluşunun her birinden 3’er kişi olmak üzere toplam 27 gençlik çalışanı yer alacaktır. İki aşamadan oluşan projenin ilk aşaması olan eğitim kursu (21-28 Mayıs 2017) ve ikinci aşaması olan seminer (27 Ağustos-2 Eylül 2017) partnerlerin kurumsal kapasitelerini geliştirecek tecrübeler edinmeleri ve daha sonra bu tecrübeleri birbirleri ile paylaşabilmelerini mümkün kılacaktır.

Başvurmak isteyen STK çalışanları, proje uzmanları ve gençlik çalışanlarının iki uluslararası hareketlilik ile birlikte bu hareketliliklerin arasında kalan sürede yerelde çalışmalar yapması beklenmektedir. Bu nedenle katılımcıların projenin tüm döngüsüne katılmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Tüm konaklama ve yemek masrafları karşılanacak olup seyahat masrafları 275 €’ya kadar karşılanacaktır.

Katılımcıların en az 18 yaşında olmaları gerekmekle birlikte yaş sınırı yoktur. Projede kullanılacak çalışma dili İngilizce’dir.

Son başvuru tarihi 16 Nisan 2017 17:59’dur. Başvuru için aşağıdaki linkten form doldurulması gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız: https://goo.gl/forms/p7betxSsnj3mT6QT2

Posted in Announcements, Projects.

Bir yanıt yazın