Projemiz Do it for Youth

DO it for the Youth, Erasmus Plus Programı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından ortak finanse edilen bir projedir ve ortak STK’ların gençleri (personel, gönüllüler ve yararlanıcılar) sürece dahil ederek Örgütsel Gelişim Stratejilerini geliştirme ve uygulamaya koyma kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. gençleri ilgilendiren konularda (aktif vatandaşlık, kültürlerarası diyalog, sosyal içerme ve işgücü piyasasına entegrasyon) uzun vadeli etkiye ulaşmak. Burada katılımcıların öğrendiklerini ve yeni geliştirilen materyalleri nasıl uyguladıklarını bulacaksınız. Paylaşın ve duyurun!