Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin ikinci olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve karar alınması için 20.01.2023 saat 14.00’da dernek merkezinde (Egemenlik Caddesi Gün ışığı iş merkezi no: 9 İç kapı 10 İzmit Kocaeli ) olağanüstü genel kurulu gerçekleştirmek üzere toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantının 12.02.2023’de saat 14.00’da aynı adreste yapılmasına, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine ve kamuoyuna derneğimizin internet sayfası üzerinden duyurulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1) Yoklama ve açılışı
2) Divan Heyeti Seçimi
3) İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
4) Uluslararası Su Elçileri Federasyonu’nun kuruluş sürecinin görüşülmesi
5) Temennilerin bildirilmesi ve kapanış

Posted in Duyurular, Haberler.