Erasmus+ Gençlik Programı’nda Hedef ve Öncelikler

Merhaba,

2007-2013 yılları arasında uygulanan AB Gençlik Programı’nın yıllık olarak yayınlanan Gençlik Programı Klavuzları’nda detaylıca açıklanmış olan hedef ve öncelikler bölümünün Erasmus+ klavuzlarında yer almadığı hepimizin dikkatini çekmiştir. Esasen klavuzun giriş bölümünde Avrupa Komisyonu’nun stratejisinden bahsetmekle birlikte eski klavuzlarda yazdığı gibi Avrupa Vatandaşlığı, Gençlerin Katılımı gibi başlıklar bu yeni klavuzlarda artık mevcut değil. Bunun yerine daha genel olan Avrupa 2020 stratejisinde bu hedef ve önceliklerin açıklandığı söylenip bu stratejiye atıfta bulunuluyor.

Bu şekilde bir atıf ile konunun geçiştirilmiş olması Avrupa Komisyonu’nun hedef ve önceliklere verdiği önemin azaldığını göstermiyor aksine Avrupa 2020 Stratejisi’nin tamamını okuyup bütüncül düşünmeye sevk ediyor bizi. Tabi bir de eskiden sadece Gençlik Programı için olan klavuzun artık Erasmus+ ile tüm alt programları kapsadığını düşünürsek hangi alt programın hedef ve önceliklerinin nerede ne kadar anlatılacağına karar vermek bile zor olurdu hali hazırda çok uzun bir klavuzun içinde.

Peki Avrupa 2020 Stratejisi, gençlik alanı için hangi hedef ve öncelikleri belirliyor? Program yararlanıcısı olan gençlik kuruluşlarından hangi alanlarda projeler kabul etmek istediklerini söylüyor?

8 başlıkta toplanıyor Avrupa Komisyonu’nun 2020 Gençlik Stratejisi içindeki hedefler. “Eğitim ve Öğretim”, “Girişimcilik ve İstihdam”, “Sağlık”, “Katılım”, “Gönüllü Faaliyetler”, “Sosyal Dahil Etme”, “Gençlik ve Dünya” ile “Yaratıcılık ve Kültür” başlıklarında toplanan bu hedef ve öncelikler gençlerin bu alanlarda desteklenmesi ile ilgili pek çok detaylandırılmış alt başlık barındırıyor.

Eğitim ve Öğrenim

 1. Tüm gençlerin yüksek eğitim ve öğretime eşit erişimi
 2. Gençlik çalışmalarının ve yaygın eğitim fırsatlarının geliştirilmesi
 3. Örgün ve yaygın eğitim arasında bağ kurulması
 4. Örgün ve yaygın eğitim ile iş gücü pazarının ilişkilerini güçlendirmek
 5. Erken yaşta okul terkini azaltmak

Girişimcilik ve İstihdam

 1. Gençlerin mevcut endişelerinin istihdam stratejisine entegrasyonu
 2. İş gücü pazarının ihtiyaç duyduğu yeterliliklerin araştırılması
 3. Kariyer koçluğu ve danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi
 4. Gençlere yönelik yurtdışında okuma ve çalışma fırsatlarının tanıtılması
 5. Çıraklık ve stajyerlikte kalitenin arttırılması
 6. Çocuk bakımını geliştirmek/ iyileştirmek adına anne ve babayı,  özel ve profesyönel hayat arasındaki ilişkiyi de  dengeleyecek olan  “aile içi  sorumlulukları paylaşmaya” teşvik etme
 7. Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi

Sağlık

 1. Fitnes’ı ve sağlıklı yaşam tarzını özendirecek şekilde fiziksel aktivitelerin görünürlüğünün arttırılması, beslenme eğitimi ve beden eğitiminin güçlendirilmesi
 2. Spor organizasyonları, sağlık uzmanları, gençlik çalışanları ve okullar arasında işbirliğinin desteklenmesi
 3. Mevcut sağlık tesislerinin gençler için erişilebilirliğinin ve çekiciliğinin arttırılması
 4. Sporun takım çalışmasını, kültürlerarası öğrenmeyi ve sorumluluk bilincini nasıl güçlendireceğine dair farkındalık oluşturulması

Katılım

 1. Gençlerle diyalog kurulması ve ulusal politikaların geliştirilmesi sürecine gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirilmesi
 2. Yerel ve ulusal gençlik meclisleri dahil, gençlik kuruluşlarının desteklenmesi
 3. Siyaset, gençlik örgütleri ve diğer sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesi
 4. erken yaşlardan beri süregelen katılımcı öğrenme metotlarını destekleme

Gönüllü Faaliyetler

 1. Değerlendirmelerin/ sonuçların daha  verimli olması bağlamında gönüllü aktiviteler yoluyla edinilen becerilerin daha fazla takdir edilmesi/ onanması
 2. gönüllü faaliyetlerin değeri hakkında daha fazla farkındalık yaratılması
 3. Genç gönüllüler için düzgün çalışma koşulları ve gerçekten zengin içerikli bir çalışma yapmaları için gerekli fırsatlar
 4. Gönüllülük yoluyla kuşaklar arası dayanışma
 5. uluslararası gönüllülük

Sosyal Dahil Etme

 1. dahil etmenin araçları olarak gençlik çalışmaları ve gençlik merkezlerinin potansiyellerinin farkına varmak
 2. ön yargıyla mücadele ve kültürler arası farkındalık geliştirilmesi konularında destek
 3. açlık, barınma ve evsizlik konularına dikkat çekme
 4. hizmetlere erişim sağlanması –  ulaşım, e-dahil etme, sağlık ve sosyal servisler gibi
 5. Genç ebeveynler için özel destek sağlanması

Gençlik ve Dünya

 1. Gençler arasında küresel konular hakkında farkındalık oluşturmak
 2. Gençler ve politika yapıcılar arasında küresel konularda görüş alış verişi sağlamak için fırsatlar üretmek
 3. Tüm dünyada gençler arasında diyalog yoluyla karşılıklı anlayışı desteklemeyi teşvik etmek
 4. Gençleri “yeşil davranışa”( geri dönüşüm, enerji tasarrufu, hibrid araçların kullanımı gibi) yönlendirme ve çevre temalı projelerde(“yeşil gönüllülük”) gönüllülüğe teşvik etmek
 5. Avrupa dışında da; girişimcilik, istihdam, eğitim ve gönüllülük fırsatlarının desteklenmesi
 6. Farklı kıtalardan gençlik çalışanları arasında iş birliği ve değişimin desteklenmesi
 7. Gençleri, gelişmekte olan ülkelerde gönüllü olmaya ya da kendi ülkelerinde kalkınma/gelişme konularında gönüllü olmaya teşvik etmek

Yaratıcılık ve Kültür

 1. Gençler arasında yaratıcılığın geliştirilmesinin desteklenmesi
 2. Hem okul içi hem okul dışı kültürel ve yaratıcılık araçlarına erişimin yaygınlaştırılması
 3. kültür, sanat ve bilime ilgilinin teşvikinde yeni teknolojiden yararlanılması
 4. Yaratıcılığı desteklemek için bütünlükçü politika yapımının (eğitim, sağlık, sosyal dahil etme, medya, istihdam gibi) desteklenmesi
 5. Gençlik çalışanları için kültür konusunda özel amaca sahip eğitimlerin desteklenmesi

Bu konuda gençlik çalışanlarına eğitim vermek için ürettiğim sunumu aşağıda paylaşıyorum. Hem kendiniz öğrenmek için hem de başka gençlik çalışanlarının öğrenmesi için kullanabilir ve paylaşabilirsiniz. Umuyorum ki, sadece projeleriniz için değil, kurumlarınızda üreteceğiniz gençlik çalışmaları için de hedef/konu olarak size yardımcı olmasını dilerim.

http://prezi.com/7pgwovq0wm5w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Posted in Publications and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Bir yanıt yazın