Gençlik Örgütleri Forumu

Rönesans Enstitüsü, 28 Ocak 2014 tarihinden bu yana Ulusal Gençlik Konseyi olarak görev yapan Türkiye Gençlik Örgütleri Forumu’nun 28 kurucu üyesinden biridir. Aralık 2016’dan bu yana Rönesans Enstitüsü Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu’nun iki yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olmuştur.

İlk olarak 2003 yılında “Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi – TÜGEK” olarak tanıtılan Gençlik Örgütleri Forumu (YOF), 2000’li yılların başında kapsayıcı bir ulusal gençlik politikası belgesinin hazırlanmasının ardından çalışmalarına ara verdi. Yaklaşık on yıl sonra YOF, 7 gençlik örgütünün bir araya gelmesiyle çalışmalarına yeniden başladı. Forumun temel amacı, Türkiye’deki gençlerin haklarını savunmanın yanı sıra, geçmişi ne olursa olsun tüm gençleri kapsayan bir gençlik politikası hazırlamak ve politikanın uygulanmasını izlemektir. Forum, 2013 yılı başından bu yana düzenlediği yerel ve ulusal toplantılarla gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. 1 Şubat 2014 itibarıyla Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu desteğiyle “Senin Hakkın Gençlik Hakkı” projemiz Sivil Düşün Forum’un çalışmalarını ve genişlemesini desteklemeyi amaçlayan Ağlar ve Platformlar Hibe Programı başladı.

Lütfen bu sayfalarda Türkçe ve İngilizce ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz:

http://www.genchakli.org/tr/85/GOFor-Hakkinda.html (tr)

http://www.genchakli.org/en/54/About-Forum.html (en)