Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin 2 yılda bir toplanan genel kurul toplantısının 30 Aralık 2019 saat 14.00’da dernek merkezinde (Fatih Mah. Pilot Oğuz Sever Sok. No:1 Kahramankazan Ankara) toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantının 23 Şubat 2020’de saat 11.00’da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir. İlanen tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyrulur.

Gündem: 1) Yoklama ve Açılış 2) Divan Heyeti Seçimi 3) İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 4) Yönetim ve Denetim Kurulu Rapolarının Okunması İşletme Hesabı Özetinin Okunması ve Müzakeresi 5) Faaliyet Raporu ve  Gelir-Gider Tablolarının Okunması, Müzakaresi ve Oylanarak Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası 6) Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi 7) Dilek ve Temenniler 8) Kapanış

Posted in Announcements and tagged .