Kırsaldaki Gençler için İnsan Hakları Anket Çalışması

Kırsalda yaşayan çocuk ve gençler için yenilikçi insan hakları eğitim yöntemi geliştirmeyi hedefleyen, “Kırsaldaki Gençler için İnsan Hakları” projesi kapsamında Türkiye’yi temsil eden Rönesans Ensititüsü, eylem araştırması amacıyla yaptığı hazırlık faaliyetleri sonucun anket ve odak grup görüşmeleri yapmaya karar vermiştir.

Kazan Fen Lisesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 100 tanesine rasgele seçim yoluyla anket uygulanmıştır. Yapılan bu anket çalışmasında hedef demografik bilgilere göre insan haklarına bakış açılarının değişip-değişmediğini ve insan hakları konusunda var olan bilgilerinin ne düzeyde olduğunu ölçmektir.

Anketlere ilişkin veriler SPSS programı ile gönüllülerimiz tarafından analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Anket çalışmasının sonunda elde edilen bilgiler kullanılarak odak grup görüşmesi için sorular “yarı yapılandırılmış” biçimde hazırlanmıştır.

Anket: Kırsaldaki Gençlerin İnsan Hakları Eğitimi Projesi Anketi

Posted in Human Rights Education for Rural Youth.

Bir yanıt yazın