LET’S TALK ABOUT US 1. TOPLANTI: GENÇ MÜLTECİLERİN EĞİTİM HAKKI

Genç mültecilerin haklarını iyileştirmek için çalıştığımız “Let’s Talk About Us” Projesinin 1. Toplantısında “Genç Mültecilerin Eğitim Hakkı” üzerine konuşacağız. Toplantıda genç mültecilerin eğitim ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini konuşacağız.

Toplantı: 4 Kasım Pazar Günü/ 13.00’da

Yer: Katılmaya hak kazanan katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

BAŞVURU:  https://goo.gl/forms/mZ9fhe79F7Q9pWWr2

BİLGİ İÇİN: parlak@ronesans.org.tr

 

LET’S TALK ABOUT US PROJESİNİN KAPSAMI NEDİR?

Avrupa Birliği tarafınca fonlanan, uygulayıcı olarak Ana and Vlade Divac Foundation ve dört farklı ülkenin ortaklaştığı “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” projesi çatısı altında gerçekleştirilen Let’s Talk About Us projesinin amacı, Türkiye’de doğmuş ve halen yaşamakta olan gençler ile Türkiye’de mülteci ve sığınmacı konumunda bulunan gençleri bir araya getirerek; önyargısız, kalıp yargısız konularının gençler tarafından belirleneceği tematik toplantılar yapıp gençlerin kendilerini geliştirmelerini sağlanmasıdır.

Gençleri tematik toplantıların yansıra sosyal aktivitelerde bir araya getirerek, toplumsal kutuplaştırılmanın önüne geçilip, gençlerin birbirini daha iyi tanıması ve birbirleri ile dayanışması amaçlanmaktadır. Eylül 2018’de başlayacak olan proje bir yıl süre ile devam edip projenin sonunda karar alıcılar, STK temsilcileri ve gençlerle birlikte bir paydaş toplantısı yapılacaktır.

NASIL YAPILIYOR?

Let’s Talk About Us projesi Eylül 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında sürecektir. Türkiyeli gençler ve mülteci/sığınmacı gençler, her ay tematik toplantılarda buluşacaklardır. Bu toplantılara, 10 Türkiyeli genç ve 10 Mülteci/sığınmacı genç katılacak olup, sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişi yapacaklar ve her toplantının sonunda bir sonraki toplantının konusunu seçecekler. Toplantılar diğer gençlerin katılımına açıktır. Bu toplantı, grup faaliyetlerine gençlerin aktif katılımını gerektirir. Toplantıyı kolaylaştırmak adına toplantıda bir moderatör ve bir raportör bulunacaktır. Ayrıca bu 20 genç ile düzenli aralıklarla sosyal aktiviteler yapılacaktır. Projenin sonunda yapılacak olan paydaş toplantısında da bir yılda elde edilen sonuçlar, sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılacak çeşitli kurumların temsilcilerine aktarılacaktır.

Posted in News.

Bir yanıt yazın