“Nefret Söylemine Hayır Kampanyası için Ağ Kurma Semineri”miz Sivil Düşün Programı Tarafından Desteklendi!

Sivil abRönesans Enstitüsü Derneği; Avrupa Konseyi’nin “Nefret Söylemine Hayır/No Hate Speech” kampanyasında online aktivist olarak yer alan bir üyesinin talebi üzerine; Türkiye’de ilgili sivil toplum örgütlerinin (STÖ) bir araya getirilmesi, kampanya hakkında bilgilendirilmesi, online nefret söylemine karşı aktivizmi yaygınlaştıracak bir ağ kurma isteğinden yola çıkarak ulusal boyutta bir seminer gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Ankara’da yapılması planlanan bu 3 günlük seminerin katılımcıları; aktif olarak nefret söylemi üzerine çalışan veya çalışmak arzusunda olan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden meydana gelecektir.

Bu seminerin amacı; nefret söylemiyle mücadele konusunda bir duruş/yaklaşım geliştirmek, Türkiye’deki online aktivizmi yaygınlaştırmak ve 25 sivil toplum örgütü temsilcisi ile daha örgütlü bir nefret söylemine hayır hareketi başlatacak bir ağ kurmaktır. Ortak değerler, prensipler, yaklaşımların tartışılacağı ve belirleneceği bu ağ ile birlikte; seminerde yer alacak 25 STÖ temsilcisinin Türkiye genelinde “nefret söylemine hayır” kampanyasını canlandırmaları beklenmektedir.

Seminer tarihleri daha sonra paylaşılacaktır.

 

Posted in Announcements, News, No Hate Campaign and tagged , , .

Bir yanıt yazın