“NEFRETE HAYIR” İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Nefrete hayır logosu

Rönesans Enstitüsü, Avrupa Konseyinin “Nefret Söylemine Hayır Hareketi” (No Hate Speech Movement) başlıklı kampanyası kapsamında gençlik ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını işbirliğine davet etmektedir.

Kampanya kapsamında Türkiye’deki ilk faaliyet, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Konseyine bağlı Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen ve Rönesans Enstitüsü tarafından düzenlenen “Nefrete Hayır Çalıştayı” olmuştur. Genç aktivistlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalıştayda kampanyanın ilk adımları atılmış, ileriye yönelik planlar tasarlanmıştır.

Bu çalıştayın ardından 23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında STK temsilcilerinin katılımıyla yine Ankara’da, Sivil Düşün AB Programı kapsamında desteklenen 3 günlük bir çalıştayın gerçekleştirilmesi ve kampanyanın bir sivil toplum platformu düzeyinde sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda kampanyaya katkı sağlamak isteyen, bu platformun bir parçası olmak isteyen ilgili STK’ları birlikte hareket etmeye, işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

Kampanya web sitesi: http://nefretehayir.org/

Sosyal medya: https://www.facebook.com/nefretehayir

https://twitter.com/nefretehayir

 

“Nefret Söylemine Hayır Hareketi” Nedir?

Avrupa Konseyinin tanımına göre nefret söylemi; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer her türlü nefret kaynağını yayan, teşvik eden veya meşru gösteren tüm ifade biçimlerini kapsamaktadır. Online nefret söylemi ise bu söylemin internette yer bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu tanım kapsamında Avrupa Konseyi söz konusu kampanyayı 2012 yılında başlatmıştır. Kampanyanın hedefleri şunlardır:

  • Online nefret söylemi ve bunun demokrasi ve genç bireylere yönelik riskleri konusunda farkındalık artırmak;
  • Medya ve internet okuryazarlığını desteklemek;
  • Gençleri online ve offline insan haklarını savunma konusunda desteklemek;
  • Online nefret söyleminin kabul edilirlik düzeylerini düşürmek;
  • İnsan haklarına yönelik online gençlik aktivistlerini harekete geçirmek, eğitmek ve ağ kurmak;
  • Online nefret söylemini haritalandırmak ve yapıcı tepkiler/yanıtlar için araçlar geliştirmek;
  • Online nefret söyleminin hedef aldığı insanlara ve gruplara destek olmak, dayanışma göstermek;
  • Avrupa’da nefret söylemine karşı politika araçlarının geliştirilmesi ve görüş birliğinin oluşturulması için savunuculuk yapmak;
  • Gençler arasında online katılımı ve online vatandaşlığı geliştirmek.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

http://nohate.ext.coe.int/

http://www.nohatespeechmovement.org/campaign

 

Çalıştay ve Başvuru Hakkında Bilgiler

23-25 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştaya farklı sivil toplum kuruluşlarından birer temsilcinin katılması öngörülmektedir. Toplam 28 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 3 günlük çalıştayda kampanyayla ilgili genel bilgilendirme yapılacak, STK temsilcilerinin üzerinde mutabık kaldığı bir yıllık çalışma planı oluşturulacak ve tüm taraflarca imzalanacak olan bir işbirliği bildirisi hazırlanacaktır.

Daha çok online (internet) boyutuna ağırlık verilen bu kampanyanın yürütülmesinde bu alanla ilgili faaliyet gösteren kuruluşların bir arada hareket etmesi kampanyaya güç kazandıracak ve nefret söylemi konusunda farkındalığın artırılmasına ve bu konuda yeni girişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Kutuplaşmanın, yabancı düşmanlığının, ırkçı ve cinsiyetçi saldırıların arttığı bu dönemde bunlara karşı başlatılacak bir sivil toplum hareketinin faydalı olacağına inanıyoruz.

Ülke çapında her türlü ayrımcılığa karşı bir duruş sergileyen, hâlihazırda bu alanda çalışmalar gerçekleştiren, bu konuda gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan, insan hakları odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarını kampanyanın hedefleri çerçevesinde işbirliği yapmaya, kampanyayı birlikte şekillendirmeye ve geliştirmeye davet ediyoruz. İlgili kuruluşlar başvurularını 25 Temmuz tarihine kadar aşağıdaki link aracılığıyla yapabilir:

http://survey.renaissanceinstitute.eu/index.php/355887/lang-tr

Sorularınız için bizlere info@ronesans.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Posted in No Hate Campaign.