Rönesans Enstitüsü Derneği – Yaşayan Kütüphane Etkinliği

Rönesans Enstitüsü Derneği tarafından 2016 yılında başlatılan Anna Lindh-EuroMed Expressions in Dialogue Project, Türkçe karşılığı olarak “Diyalogdaki Anlatımlar Projesi”, Yaşayan Kütüphane etkinliklerinin uygulanması yoluyla kültürlerarası diyalogu yaygınlaştırmayı ve toplumda yaşayan bireylerarası etnik kimlik, din, cinsiyet, meslek, siyasi görüş vb. çeşitliliklere yönelik olarak geliştirilen önyargıları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği Gençlik Projesidir. Söz konusu projenin metodolojisini oluşturan Yaşayan Kütüphane etkinliği ile amaçlanan, çeşitliliklere sahip toplulukları bir araya getirmek ve topluluklar arasında etkileşimi ve iletişimi sağlamaktır.

Proje, gençlik liderlerini, eğitimcileri ve aktivistleri, bugünkü Avrupa- Akdeniz kültürleri arasındaki sürekli diyaloğu teşvik etmeleri için Yaşayan Kütüphane metotlarını uygulamaları yönünde eğitmeyi hedeflemektedir. Projenin hedeflerinden bir diğeri de Avrupa-Akdeniz bölgesi çevresindeki toplulukların çekirdek grubunu bir araya getirerek kültürlerarası diyaloğun zorluklarını analiz etmek ve kültürler arası vatandaşlık esaslarına dayalı bir Yaşayan Kütüphane etkinliğini yerelde organize etmektir.

Rönesans Enstitüsü Derneği tarafından 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 13.00’da Ankara Livorno Pub’da gerçekleştirilecek olan Yaşayan Kütüphane etkinliğine kültürler arası iletişim, cinsiyet kimliği, aktivizm, etik, meslek hayatı, ideoloji ve toplumsal yaşam konularına ilgili olan herkesi bekliyoruz.

Yaşayan Kütüphane Etkinliğinde sizlere özgün hikayelerini sunacak olan kitaplarımız:

Derin Akıllı- Trans Kadın Aktivist

İçerik: Cinsiyet kimliği, trans bireyler ve toplumsal yaşam, LGBTIQ+ aktivizmi

Sıla Gürbüz- Tüm Vücut Donörü

İçerik: Din, vücut bütünlüğü, etik, sağlık sektörü, organ bağışı, sosyal farkındalık

Deniz Erdoğan- Feminist Araştırmacı-Gazeteci

İçerik: Feminizm ve medya sektörü, haber yazma pratiklerinde kadınlar, ataerkillik ve toplumsal hayat, akademik dünya ve feminist araştırma

 

ADRES: Livorno Pub,  Konur Sok. No:63 Bakanlıklar-Kızılay Çankaya 06620 Ankara

Tarih: 20.08.2017

Posted in Expression in Dialogue, News, Projects.

Bir yanıt yazın