Türkiye’de Gönüllülüğe Yaklaşımın İncelenmesi Araştırması Ön Raporu

Rönesans Enstitüsü Derneği’nin Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin STÖ-Akademi İş birliği Destek Programı çerçevesinde fonlanan “TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜĞE YAKLAŞIMIN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ” ön raporu, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selda TAŞDEMİR AFŞAR’ın akademik iş birliği ve Sivil Toplum Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla yayına hazırlandı!

Ankara’daki genç gönüllülerin ve sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunları, ihtiyaç ve beklentilerini sunduğumuz, daha önce gönüllülük deneyimi olmayan gençlerin gönüllülük yapmama nedenlerini paylaştığımız bu raporda hem gönüllülükle ilgili istatistiki verilere hem de gençlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin deneyimlerine ulaşabilirsiniz.

Rönesans Enstitüsü Derneği, bu araştırmaya katılan 201 genç ve süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen hak temelli gençlik çalışanları olarak bizler bu çalışmayı tamamlayıp gençlik alanının geliştirilmesine katkı sunarken sizler de araştırmamızın raporunu okuyup değerlendirerek bu amaca ortak olabilirsiniz.

Bu süreçte vakitlerini ayırıp bizlerle deneyimlerini paylaşan ve çalışmaya katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimizle…

Herkese keyifli okumalar dileriz!

Gönüllülük Ön Raporu

Posted in News.

Bir yanıt yazın