Programlar

Yeni Yılda Yeniden Doğuş

Sevgili üyelerimiz ve takipçilerimiz,

Yeni yılın gelişiyle birlikte Rönesans ailesi olarak gencin sırtındaki kamburdan kurtularak daha kapsayıcı, kaliteli ve etik gençlik çalışması gerçekleştirmek arzusuyla yeniden doğuşumuzun üçüncü yılına girmiş bulunuyoruz.

Bu yıl da gençlik çalışmaları hakkında olumlu bir ilüzyon ya da gerçek dışı bir iyimserlik içinde olmanın, gençlik çalışmalarının toplumsal hedefine ulaşması önünde gereksiz bir riski beraberinde getireceğini düşünüyorum. Bu yüzden 2015’te de üstümüzdeki sorumluluğun azalmadan devam ettiğinin, kendimizi güncelleyerek, geliştirerek yine yeni yeniden doğmamız gerektiğinin farkındayız. Gençlik alanındaki bu yeniden doğuş ile gençlik çalışmalarında etik ve kalite yönünden en ideal nasıl yakalanabilir sorusuna cevap aramaya devam edeceğiz.

Bu yıl da gençlik çalışması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri sorgulamaya devam ederken alternatif önerilerde bulunarak, gençlik çalışmalarının kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaya çalışacağız. Aynı zamanda gencin öz-yeterliğini artırıcı, yeni öğrenme ortamlarını inşa ederek enstitü adını taşımanın sorumluluğunu yerine getireceğiz.

Yeni yılın birbirimizden daha çok öğrendiğimiz, farklılıklarımıza saygı duymayı ihmal etmediğimiz bir yıl olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sevgi ve barışla kalın.

Özgür Yaşar Akyar

youth voice asistanlığı

Posted in Announcements and tagged , , , .

Bir yanıt yazın