ronesans strateji

Stratejik Hedefler

Rönesans Enstitüsü, kültürlerarası diyalog ve eşitliği teşvik etme ve barışçıl, ilerici ve sürdürülebilir bir gelecek için değişimin aktörleri olarak gençleri eğitme konusundaki yıllara varan deneyimine dayanarak, acil küresel sorunlara Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yanıt verme stratejisini benimsemektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki bu genel strateji kapsamında Rönesans Enstitüsü,  işbirlikleri gerçekleştirerek, gençleri eğiterek ve harekete geçirerek siyaset üstü bir yaklaşımla sürdürülebilir bir dünya için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Rönesans Enstitüsü bu katkıyı, dijital dönüşüm ve bilim, iklim eylemi/ döngüsel ekonomi ile aktif kaliteli yaşamı destekleme alanlarındaki üç ana stratejisi kapsamında etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Bu stratejik hedefler etrafında farklı disiplinleri bir araya getirirken faaliyetlerimizi; insan onuru, insan hakları, demokratik katılım, eşitlik, ifade özgürlüğü, farklılıklara saygı gibi değerler üzerine temellendirmekteyiz.

1.Dijital Dönüşüm ve Bilim

Dijital Dönüşüm ve Bilim hedefi, blok zinciri, sanal gerçeklik, VR/AR gibi yeni teknolojileri öğrenmek ve takip etmek için bilgi teknolojilerini kullanma yetkinliklerini artırarak gençleri dijital dönüşüme hazırlama meselesi ile bağlantılıdır. Bu hedef, yenilikçi ve alternatif demokratik katılım biçimlerini dahil ederek  gençleri teşvik eder. Bu kapsamda, stratejik hedef, BM’nin Sanayi, İnovasyon ve Altyapı Hedefi (SKH9 ) ile yakından ilgilidir. Dijital dönüşüm ve bilim öğrenme topluluğumuz aracılığıyla ilgi ve merak uyandırmak; gençleri, eğitmenleri, şirketleri ve yerel topluluk üyelerini, bilimin gelişimine teşvik etmek ve bilimsel buluşları öne çıkarmak için belediyeler, yerel şirketler, topluluklar ve bilim insanları ile işbirliği yapıyoruz. Gençleri; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik gibi alanlarda desteklemek için onları farklı bilim etkinliklerine dahil ediyoruz.

2.İklim Eylemi ve Döngüsel Ekonomi

İklim Eylemi ve Döngüsel Ekonomi hedefi kapsamında stratejimiz; rüzgar enerjisi, pil enerjisi, depolama, biyoenerji, kompostlama, güneş enerjili su pompaları, ev tipi biyogaz sindiricileri gibi yeşil teknolojiler hakkında bilgi paylaşımları ile rejeneratif tarım, permakültür tasarımı ve doğal mirasın korunması faaliyetlerimiz aracılığıyla çevresel sorunların üstesinden gelmekle bağlantılıdır. İklim değişiminin nedenlerine karşı , bölgemizin direncini arttırarak doğayla uyum içinde yaşama biçimlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedef; BM’nin Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Hedefi (SKH11), Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefi (SKH12),  İklim Faaliyeti Hedefi (SKH13) ve Karada Yaşam Hedefi (SKH15) ile yakından ilişkilidir. Doğanın işleyişi ve sürdürülebilir dönüşüm yaklaşımları ile doğa okuryazarlığı konusunda farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu hedef, ayak izimizin farkındalığına katkıda bulunurken permakültür hareketi ve döngüsel ekonomi gibi gelecek vaat eden yaklaşımlarla doğadan öğrenerek ve onunla barış içinde yaşayarak dünyaya ve doğaya verdiğimiz zararı azaltmak için birlikte adımlar atmamıza katkıda bulunmaktadır.

3.Aktif Kaliteli Yaşam Araştırma Rehberliği

Aktif Kaliteli Yaşam Araştırma Rehberliği hedefi, sağlıkla ilgili konuları ele alma stratejimizle bağlantılıdır. Aktif yaşam hakkında farkındalığı artırmak için araştırma ve eğitim yoluyla kaliteli yaşam için sağlığı geliştirici fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu hedef, BM’nin Sağlık ve Esenlik Hedefi (SKH3 ) ve Kaliteli Eğitim Hedefi (SKH4) ile yakından ilgilidir. Aktif Kaliteli Yaşam Araştırma Rehberliği Sosyal Alanları oluşturarak çalışma ortamı içinde ve dışında bağımsız, aktif ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek istiyoruz. Fiziksel aktivitenin sağlığa etkileri konusunda farkındalığı artırıyoruz. Eğitim faaliyetleri, yüksek stres, kaygı, depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için fiziksel aktiviteyi öncellemektedir.

Posted in Stratejik Hedefler.

1 Comments

Bir yanıt yazın