Patras/Yunanistan’da gerçekleşen Eğitim Semineri Deneyimlerim

15—22 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın Patras şehrinde düzenlenen HER Projesine Rönesans Enstitüsü Derneği olarak Eda Merve Öztürk, Özgür Yaşar Akyar ve ben Muhammet Turgut olmak üzere 3 katılımcı ile katıldık. HER projesinde Türkiye, İtalya, Romanya ve Yunanistan olmak üzere toplam 12 katılımcı ile yer aldık. HRYO, FETICO, ASOCİATİA NOVAPOLİS ve RÖNESANS ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ olarak bu eğitimin amacı göçmen kadınların yaşamlarını kendi ülkelerindeki gibi nasıl devam ettirebilecekleri üzerine tartışmalar gerçekleştirmek suretiyle onların girişimcilik becerilerinin Bilgi İletişim Teknolojileri(BIT) kullanılarak nasıl artırılabileceği hakkındaydı. Ayrıca girişimcilik konusu üzerinde de durulan bu Learning/Teaching/Training aktivitesinde göçmen kadınların girişimcilik konusunda neler yapabileceği ve BIT araçlarını nasıl kullanabilecekleri hakkında tartışmalar yapıldı. Temel konu kadınlar olmak üzere göçmenlere verilebilecek haklar hakkında konuşmalar yapıldı. Her ne kadar konu ortak göçmen sorunu olsa da her ülkenin hükümetinin ve o ülkedeki derneklerin yaklaşımları ve ürettikleri çözümler birbirlerinden farklıydı. Bu etkinlikle birlikte dernekler kendi ülkelerinde ürettikleri çözümleri birbirleriyle paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu. Ana ama göçmen kadınlara bulundukları ülkelerde istihdam yaratmaktı. Etkinliğin ikinci gününde girişimcilik konusunu dijital yönden ele aldık. Kendi web sayfalarını oluşturma, üretebilecekleri el yapımı ürünleri veya kendi becerileri dahilindeki yapabilecekleri işleri nasıl dijital olarak pazarlayabilecekleri konuları üzerinde durduk. Etkinliğin üçüncü gününde hedef grubumuz olan göçmen kadınlar için çevrimiçi bir iş modeli kurma çalışması yaptık. Etkinliğe katılan dernekler kendi bakış açılarına ve deneyimlerine göre çözümler üreterek birbirleriyle bilgi alışverişi yaptı. Ve sonunda göçmen kadınların kullanabileceği bir web sitesinin bileşenleri üzerinde tartışmalar gerçekleştirdik. Web sitesinin çarpıcı olması ve halk tarafından dikkatinin çekilmesi için etkili bir site ismi bulundu. Etkinliğin dördüncü gününde Yunanistan’da halk sağlığı müfettişi olarak görevini sürdüren eğitmenin katılımı ile etkinliğe katılan dernekler birbirlerinin çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitimci olarak katılan halk sağlığı müfettişi de sahadaki kendi deneyimlerini de katılımcılarla paylaşarak bilgi verdi. Etkinliğin son gününde derneklerin birbirleriyle bilgi alışverişleri devam etti. Kısıtlı kaynağa sahip olan göçmenler için kendi hayatlarında uygulayabilecekleri çalışmalar üzerinde duruldu. Kendi ülkelerimizdeki göçmenlerin ellerinde bulundurdukları imkanlar ile yapabilecekleri konular hakkında tartışmalar yapıldı. Yapılan tartışmalar, bilgi alışverişleri, tasarlanan planlar ile HER projesinin Patras kısmını tamamlamış olduk. Katılan derneklerin birbirinden değerli deneyimleri ile göçmenler hakkında her ülke için ilerleme sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Rönesans Enstitüsü Derneği olarak tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Katıldığımız etkinlikte gönüllü katılımcı olarak aldığım görev ile diğer katılımcılarının deneyimlerini dinlerken bilgilerim doğrultusunda tartışmalara katıldım. Bu etkinlikle vizyon açısından geliştiğimi ve göçmen sorunları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumu söyleyebilirim. Bu güzel etkinlikte yer almamı sağlayan Rönesans Enstitüsü derneğine teşekkür ederim

Muhammet Turgut

İnşaat Mühendisi Adayı

Posted in Dijital Dönüşüm ve Bilim, Insan Hakları Eğitimi.

Bir yanıt yazın